A.T.F.C. • audit • tax • finance • consultants

Sme skúsená nezávislá audítorská, účtovnícka a poradenská spoločnosť

  s licenciou Slovenskej Audítorskej Komory  číslo 150

Audit

Poskytujeme AUDIT od roku 1995 s využitím skúseností z auditu výrobných a obchodných spoločností, investičných fondov a spoločností, oceňovania podnikov..

Účtovníctvo a dane

Poskytujeme ODBORNÉ SPRACOVANIE podvojného účtovníctva  podnikateľských subjektov, mzdovej agendy, finančných výkazov, daňové..

Konzultácie a poradenstvo

ANALYZUJEME súčasný stav spracovania ekonomických informácií s návrhom na optimalizáciu ziskovosti, poskytujeme poradenstvo k bežnej prevádzke, zlúčeniu a ..

Personálne poradenstvo

Naša spoločnosť založila joint venture s britskou firmou RECRUITMENT ZONE Ltd., ktorá  poskytuje profesionálne medzinárodné personálne poradenstvo.

Prečo práve my ?

Poskytujeme odborný a vysoko kvalitný servis v súlade s národnými aj medzinárodnými štandardami. Máme k dispozícii tým odborníkov a v prípade potreby úzko spolupracujeme s ďalšími špecialistami.
kontaktovať

Čo je to audit?

Čo je vlastne audit? Povinnosť auditu vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V praxi ide najmä o priebežný audit účtovnej závierky, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby firma alebo organizácia viedla účtovné záznamy a výkazy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi. Výsledkom auditu je správa audítora a list manažmentu. V oboch audítor vyslovuje názor na účtovnú závierku, teda na súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.