POSKYTUJEME

controlling zavedeného informačného systému a priebežnú analýzu hospodárenia spoločnosti nezávislou a nezainteresovanou spoločnosťou.