ANALYZUJEME

súčasný stav spracovania ekonomických informácií s návrhom na optimalizáciu ziskovosti, poskytujeme poradenstvo k bežnej prevádzke, zlúčeniu a akvizícii, v oblasti obchodného a pracovného práva, personálnych služieb, podnikateľských zámerov vrátane založenia spoločností, ich štruktúry a rozvoja.