POSKYTUJEME

právne poradenstvo v úzkej spolupráci s komerčnými právnikmi vrátane zakladania spoločností (akciových i s ručením obmedzeným), obchodného práva, zlúčenia a akvizícií.stí, ich štruktúry a rozvoja.