A.T.F.C je skúsená nezávislá audítorská, účtovnícka a poradenská spoločnosť  s licenciou Slovenskej Audítorskej Komory  číslo 150.

  • Poskytujeme AUDIT od roku 1995 s využitím skúseností z auditu výrobných a obchodných spoločností, investičných fondov a spoločností, oceňovania podnikov a z transformácie štátneho sektoru na súkromný.
  • Poskytujeme PORADENSTVO v oblasti práva a daní, účtovníctva, financií a podnikania,  vypracujeme ekonomické analýzy, vedieme účtovníctvo a mzdovú agendu.
  • Sme odborníkmi v REPORTOVÁNÍ a transformácii Slovenských účtovných výkazov na výkazy podľa Medzinárodných účtovných štandardov IFRS (ACCA školenie).
  • Poskytujeme odborný a vysoko kvalitný servis v súlade s národnými aj medzinárodnými štandardami. Máme k dispozícii tým odborníkov a v prípade potreby úzko spolupracujeme s ďalšími špecialistami.