• CONOCO JET s r.o.
• ČESKÁ RAFINÉRSKA SLOVAKIA s r.o.
• GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ
• ORANGE
• KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s., organizačná zložka TRNAVA,
• Skupina SLOVINTEGRA a.s.
• PRVÁ PAROPLAVEBNÁ o.c.p., a.s., BRATISLAVA
• SK DIGITAL s r.o.
• ŠKODA PRAHA, organizačná zložka MOCHOVCE
• Mestská časť BRATISLAVA – VAJNORY
• TECTON spol. s r.o.
• TECTON LEASING a.s.,
• U-PLUS Umweltservice AG, KARLSRUHE
• ZBERNÉ SUROVINY a.s., BRATISLAVA